fill gap question | clozetest


Hedder det ad eller af?

Hjælp: ad betyder vejen ad hvilken, af betyder væk fra.

10Nej

Det gik stejlt <id='choicegapanswer.2007-09-03.2081423234'>
choicegapanswer.2007-09-03.2081423234