Du er her: Forside Leg og lær Ordmuseum Gamle fagudtryk Handelsudtryk

Handelsudtryk

Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56), markeret med en merkurstav, hvilket betyder at ordet er et handelsudtryk
merkurstavOrdene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56), markeret med en merkurstav, hvilket betyder at ordet er et handelsudtryk.
Klik på ordet og se opslaget i Ordbog over det danske Sprog.

Baissier

en. børsspiller, som driver baisse-spekulationer. Sal.2II.523. d. s. s.

 

Besigt

subst. vbs. til besigte (2): køberens nøje undersøgelse og eftersyn af varen. jf. Feilb.IV.34. (spøg.:) Paa ugifte Piger er altid fri Besigt. Blich. IV.242. smst.508. udenfor dial. nu kun i forb. køb paa besigt, handel, hvorved køberen betinger sig ret til at lade handelen gaa tilbage, hvis det købte ved eftersyn viser sig ikke at opfylde betingelserne; køb paa approbation, paa prøve. Hage.3361.

 

Blegejord

en. finmalet gips, der anvendes som fyldstof i papirfabrikationen. VareL.2434.

 

Entianbrændevin

en. brændevin m. tilsat entianrod. VSO.I.698. Sal.2IX. 581.

 

Fantasigarn

et. garn af silkeaffald; ogs. (i videre bet.): alle slags (hvidt) garn af kogt silke. Sal.VII. 508. VareL.2212.

 

Fiksforretning

en. handel, hvis opfyldelse skal ske nøjagtigt til den fastsatte tid (jf. fikse 1.2). Lassen.SO. 110. Hage.4234.

 

Fortrinsaktie

en. (, l. br.) aktie, hvis overtagelse er forbeholdt de tidligere aktionærer, ell. aktie, der giver en særlig fordel; præferenceaktie. Rigsdagst.A.1891/92.3766.

 

Glassilke

en. d. s. s. -uld (jf. -traad). VareL.2273.

 

Gyldenvand

et. likør (opr. fremstillet i Danzig), bestaaende af et alkoholisk destillat, tilsat lidt bladguld (jf. -akvavit samt Guldvand). 12 Skilling i Gyldenvand, som er brugt i Dag til Caffeen. Holb.Bars.I.7. sa.GW.(1724).6sc. Heib. Poet.VII.395. Danziger Gyldenvand. MO. JPJac.I.28. VareL.2296. || (sj.) om vin (af gylden farve). *Af Jordens fulde Bryster strømmer | Jo Vinens blanke Gyldenvand. Winth.II.211.

 

Halvuld

en. varer, bestaaende af en blanding af uld og bomuld. Sal.2X. 733.

 

Hartspiritus

en. (fra ty. hartspiritus, af hart, haard) alkohol i fast form. VareL.2305.

 

Jærngarn

et. (nu l. br.) navn paa forsk. slags stærkt snoet og stærkt appreteret bomuldsgarn; ejsengarn. Sal.2XIII.36.

 

Konsignation

en. flt. -er. (af lat. consignatio; egl. vbs. til konsignere) form for kommissionshandel, hvor varer sendes ell. overlades en kommissionær til bedst muligt salg ell. afsætning for afsenderens regning og risiko; især i udtr. som (sende varer) i konsignation. Meyer.1114. Lassen.SO.744. overtage noget i Konsignation. Ludv. sende Varer i Konsignation.Hage.4570. || hertil Konsignations-forretning, -konto, -lager, -vare ofl.

 

Kransfigen

en. i flt., om figener fra Grækenland, der i et antal af 100 er trukket paa en sivsnor, hvis ender er sammenbundet. Sal.VI.498. Hage.4883.

 

Kræmmerfold

en. dels om fold paa tøjstoffer, der sælges i dobbelt bredde (og er sammenfoldet æg mod æg); dels (nu sj.) om (skarp) fold i nye ell. nypressede klæder (jf. -æg). Levin. D&H.

 

Kunsthonning

en. honninglignende produkt, fremstillet af glykosesirup olgn. Hage.4882.

 

Moderkanel

en. navn paa forsk. slags kanelbark (tidligere anv. ved sygdomme i livmoderen); nu spec. om kanelbark af en ringere (gulrød, tyk) sort, rimeligvis af vildtvoksende træer. VareL. (1807).I.210. VareL.2390. jf. FolkLægem. III.74.

 

Mønsterkjole

en. (nu sj.) kjole. der anvendes som model ved syning af andre; modelkjole. S&B.

 

Naturuld

en. dels (mods. Kunstuld) om den direkte fra faarene kommende uld, dels om naturfarvet (brun ell. sort) uld. VareL.3700.

 

Ordmærke

et. varemærke, der bestaar af ord (mods. Figurmærke). Hage.4255.

 

Patentgriffel

en. griffel (1.2), fabrikeret af pulveriseret lerskifer, griffelaffald m. m. Hage.4680.

 

Pergamentkardus

en. en slags karduspapir. PapirL.270.

 

Plantesilke

en. frøuld af forsk., især tropiske planter; vegetabilsk silke. VareL.3777.

 

Portionsfisk

en. fisk (især damopdrættet ørred, suder, til restaurationsbrug) af en saadan størrelse, at hver fisk udgør en passende portion. LandbO.III.831.

 

Pressegær

en. (ogs. Pres-. MøllH.II.379. VareL.4325). gær, som ved udvaskning og presning (i en pose; jf. Posegær) er befriet for største delen af sit vandindhold. Brændeviinsbr.253. Const.Kogeb.248.

 

Prøvepose

en. pose (af tøj ell. papir) til (forsendelse af) prøver. Drachm. F.I.531. PapirL.349.

 

Rebefragter

en. ved tidsbefragtning (maanedsbefragtning): den person, til hvem maanedsbefragteren frembortfragter et skib. Hage.4970.

 

Returveksel

en. (jf. -brev 2) modveksel; rekambioveksel. HandelsO.(1807).125. Hage.4672.

 

Rosensukker

et. (ænyd. d. s.) sukker med rosenvand (især i kage- ell. tavleform); rosenkonserve; rosenmorsel(ler). Paulizky. Anviisning til Sundhedspleie.(1798).210. KMich.PG.154. VareL.4723.

 

Rødtjære

en. trætjære (der er rødere end stenkulstjære). Suenson.B.II.97.

 

Sanduld

en. ungarsk uld (fra sandede egne), der indeholder en betydelig mængde sand. VareL.4754.

 

Silkekardus

en. (jf. -papir) en slags tyndt karduspapir (indpakningspapir), der er glat paa den ene side. PapirL.368.

 

Sneboldhandel

en. system, hvorefter kunderne skal videresælge bons, saaledes at den første bonskøber først faar varen, naar et vist antal bons er solgt. Hage.5547.

 

Spandgardin

et. (efter ty. spanngardine; jf. III. Spand 3.1 og Spand2) gardin, der er udspændt mellem to tynde (vandrette, til vinduets ramme fastgjorte) stænger (af messing olgn.). Tidens Kvinder. 26/3 1929.36. Pol. 21/7 1935.Sønd.8.sp.1.

 

Stangsæbe

en. haard sæbe, udskaaret i stænger. Green.UR.122. KnudAnd.H.85.

 

Tidsbefragtning

en. (efter eng. time-charter; jf. -fragt), til Tid 6, 10.2: befragtning indgaaet for en vis periode (uge-, maanedsvis; jf. Maanedsbefragtning). Scheller.MarO. Hage.4303. jf. tidsbefragte. Scheller.MarO. Tidsbefragter. HandelsTekn.282.

 

Vaskevare

en. (beklædningsgenstand af) vaskestof. Sterm.Textil.(1937).54.

 

Aabningsbalance

en. Den nye Regnskabsperiode indledes ved en Aabnings - Balance (balance d'entrée) . . alle Debetsaldi staa her i Creditsiden. Hage.11167.