Du er her: Forside Klimaord Klima

Klima

Hvad betyder ordet klima?
I det næste stykke tid vil sproget.dk ride med på bølgen og bringe korte artikler om klimaord. Læs først om den historiske udvikling af ordet klima.

Klima har ifølge Den Danske Ordbog to betydninger:

 1. et områdes fremherskende vejrforhold mht. temperatur, nedbør, fugtighed, lufttryk m.m. målt over en lang periode
 2. stemning mellem mennesker; de betingelser der gælder på et bestemt felt.

Det er den første betydning vi skal se nærmere på her.

Den etymologiske forklaring

Den etymologiske forklaring af fremmedordet klima finder vi i det oldgræske ord for hældning; klíma afledt af klinein 'hælde, bøje, bøje sig ned', som igen er afledt af indoeuropæisk *kjlei, *kjli 'bøje, hælde, læne'. Læs mere i sprogtemaet om etymologi.
Betydningen af ordet er op gennem tiden tilpasset europæiske kulturer og i denne udvikling indsnævret til:

 • først 'Jordens hældning i forhold til Solens stråler'
 • derefter 'et område hvor dagen har en vis længde pga. jordens hældning i forhold til Solens stråler'
 • derefter 'de vejrforhold der hersker inden for et område hvor dagen har en vis længde pga. jordens hældning i forhold til Solens stråler'
 • i dag 'typiske vejrforhold inden for et vist større landområde'.

(Kilde: Politikens Etymologisk Ordbog, 2000).

Andre eksempler på opslag med klima i Den Danske Ordbog
 • arktisk klima = polarklima = 'klima med en gennemsnitstemperatur i varmeste måned på ikke over 10 °C'
 • oceanisk klima = kystklima = 'fugtigt klima med forholdsvis ringe forskel mellem sommer- og vintertemperatur'
 • subtropisk klima = 'klima med en gennemsnitstemperatur på over 5 °C i den koldeste måned og ikke under 15 °C i den varmeste måned'
 • tempereret klima = 'klima med en gennemsnitstemperatur på under 5 °C i den koldeste måned og over 10 °C i den varmeste måned'
 • tropisk klima = 'klima med en årlig gennemsnitstemperatur på over 20 °C'.

Danmarks Meteorologiske Institut har et leksikon, hvor klima forklares:

”Det gennemsnitlige vejr på et bestemt sted over et længere tidsrum - meteorologisk set normalt en 30-årig periode. Det danske klima er i øjeblikket defineret som gennemsnittet for perioden 1961-1990, og karakteriseres som tempereret kystklima”.
(Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut).

Udvikling – nye ord med klima og nye betydninger

Ifølge Nye Ord i Dansk har klima fået udvidet brug som produktivt andetled fra 1960 og frem. Klima sættes sammen med andre ord og får nye betydninger, fx indeklima, klimastald, arbejdsklima, bioklima.
Mon ikke den kommende tid vil medføre forandringer – også i det "sproglige klima".