Du er her: Forside Klimaord Geomanipulation

Geomanipulation

Geomanipulation - et nyt ord i klimadebatten
Kæmpespejle i det ydre rum eller hvide tage overalt på Jorden – geomanipulation er klimadebattens utraditionelle løsningsforslag.

Geomanipulation er et nyt ord, og det findes ikke i ordbøgerne – endnu. Det betegner visse forskeres forslag til bevidst manipulation af klimaet på Jorden for at forsinke forandringsprocessen.

Et kig på ordets betydning

Geo- er en orddel som betegner noget som har med jorden at gøre. Der findes flere sammensætninger: geocentrisk, geodæsi, geofysik, geografi, geologi, geometri osv.

Manipulation bruges normalt om noget man gør ved andre mennesker i betydningen 'nogen påvirkes i en bestemt retning uden at de selv er klar over det'. (Politikens Nudansk Ordbog med etymologi).

Ordet betegner ifølge Wikipedia bevidste ændringer af Jordens miljø med det formål at tilpasse det til de menneskelige behov og fremme Jordens beboelighed. På engelsk kaldes det geoengineering, og man kan læse mere om det på Wikipedia.

Eksempler på geomanipulation

Geomanipulation er betegnelsen for forslag til at manipulere klimaet på Jorden og skal ikke blandes sammen med geologi eller geofysik som er etablerede forskningsdiscipliner. 

De konkrete forslag klimaforskere diskuterer, er fx at:

  1. udsende partikler, der reflekterer sollys
  2. skabe lave skyer over havene
  3. gøde havene med jernspåner
  4. pumpe overfladevand ned i dybden
  5. opsætte kæmpespejle i det ydre rum.

Læs nærmere om forslagene på Informations hjemmeside.

Kontroversielt blandt fagfolk

Mange af ideerne er kontroversielle, og der er ingen der helt kan gennemskue konsekvenserne af geomanipulation. Listen herover er som taget ud af en science fiction-film, men der produceres faktisk prototyper på fx kunstige træer til at opsuge den massive CO2-udledning langs motorveje. Læs mere på Berlingske Tidendes hjemmeside.

En anden geomanipulatorisk teknik som afprøves i praksis, er at male tage hvide, eller sætte spejle op for at nedkøle jorden. Det kaldes Albedoeffekten og drejer sig om et objekts evne til at reflektere sollys.

Læs mere på Berlingskes Klima-wiki.

Man kan læse om geoengineering og meget andet på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energis hjemmeside.