Du er her: Forside Klimaord COP 15

COP 15

COPenhagen?
Klimakonferencen er startet og overalt møder man forkortelsen COP 15 – men hvad står det for? COPenhagen?

Den årlige internationale klimakongres har heddet COP fra første gang den blev afholdt i Berlin (1995) til den femtende, som startede i mandags i København.

Forkortelsen COP 15

Forkortelsen COP står for Conference of the Parties.
Conference betyder i denne sammenhæng sammenslutning eller organisation (engelsk association) frem for en række møder. COP skal forstås som en sammenslutning af lande, der ønsker at vinde gennemslagskraft ved hjælp af samarbejde.

Klimakonferencen er COP's 15. årlige møde.

Forkortelsen MOP 5

Ved det 10. årlige møde (afholdt i Canada i 2005) åbnede man for første gang møderne for andre organisationer end COP-deltagerne. Konferencen i København er den 5. MOP-konference, og kaldes derfor COP 15/MOP 5.

MOP står for Meetings of the Parties. Meetings i denne sammenhæng betyder en møderække. Møderne på en MOP-konference er som sagt åbne for andre end hoveddeltagerne. Det betyder at andre organisationer kan deltage i møderne som observatører. Med 'andre' menes organisationer som ikke er juridisk bundet til protokollen, men enten er en del af FN's klimanetværk UNFCCC (fx OECD) eller regeringsuafhængige organisationer (NGO’er som Greenpeace).

Klimakonferencens mål

COP 3-konferencen i 1997 underskrev sammenslutningen Kyotoprotokollen, som bandt de involverede parter juridisk til en reduktion af CO2-udledningen (til et niveau på 6-8% lavere end i 1990). USA afviste i 2001 protokollen under Bushadministrationen.

Læs om Kyoto-protokollen.

Kyoto-protokollen udløber i 2012, og overordnet set er formålet med den 15. klimakonference at få alle lande med i en bindende aftale, gældende fra 2012.

Der er 4 erklærede mål for konferencen i København som man kan læse mere om på engelsk på UNFCCC's hjemmeside).

Ny klimaordbog på Københavns Universitets hjemmeside

I forbindelse med klimakonferencen introducerer Københavns Universitet en klimaordbog. Læs mere under nyheder på sproget.dk eller afprøv den på Københavns Universitets hjemmeside.

Forkortelser
 • UN: United Nations (på dansk: Forenede Nationer)
 • UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change
 • COP: Conference of the Parties
 • MOP: Meeting of the Parties
 • OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
 • NGO: Non-Governmental Organisation
(Se flere forkortelser på UNFCCCs ordliste)
COP 1-15
 1. COP 1: Foråret 1995, Berlin.
 2. COP 2: Juli 1996, Geneve, Schweiz.
 3. COP 3: December 1997, Kyoto, Japan.
 4. COP 4: November 1998, Buenos Aires, Argentina.
 5. COP 5: 25. oktober – 5. november 1999, Bonn, Tyskland.
 6. COP 6: 13.- 25. november 2000, Haag, Holland
 7. COP 6 bis: 16. – 27. juli 2001, Bonn, Tyskland.
 8. COP 7: 29. oktober – 10. november 2001, Marrakech, Marokko.
 9. COP 8: 23. oktober – 1. november 2002, New Delhi, Indien.COP9: 1. – 12. december 2003, Milano, Italien.
 10. COP 10: 6. – 17. december 2004, Buenos Aires, Argentina.
 11. COP 11: 28. november – 9. december 2005, Montreal, Canada. 10 år
 12. COP 12: 6. – 17. november 2006, Nairobi, Kenya.
 13. COP 13: 3. – 15. december 2007, Bali, Indonesien.
 14. COP 14: 1. – 12. december 2008, Poznan, Polen.
 15. COP 15: 30. november – 11. december 2009, København, Danmark.
Læs hvad der blev besluttet på hver enkelt klimakonference på Berlingskes 'klima-wiki'.