§ 2. Tegn

(1) Almindelige tegn

I almindelige danske ord og tekster bruges følgende tegn (accenter og interpunktionstegn):´ accenttegn (accent aigu, § 5)


' apostrof (§ 6)


. punktum (§ 41-43)


; semikolon (§ 44)


, komma (§ 45-51)


: kolon (§ 52)


? spørgsmålstegn (§ 53)


! udråbstegn (§ 54)


tankestreg (§ 55)


(  ) parentes (§ 56)


- bindestreg (§ 57)


» « anførselstegn (kan også have andre former, se nærmere § 58)


/ skråstreg (§ 60)

(2) Særlige tegn

Desuden forekommer der en række andre accenter og interpunktionstegn, især i proprier og i ord og tekster der citeres fra andre sprog, samt i mere tekniske eller faglige tekster, fx` accent grave


¸ cedille


^ cirkumfleks (accent circonflexe)


¨ trema


~ tilde


[ ] kantet parentes (skarp parentes)